česky      | deutsch      | english
Hotel Monika
Hotel Monika


Tipy na výlet:

Tipy na výlet v blízkém okolí (do 10km)


Cheb

Hrad Cheb

Centrum středověkého města Chebu je městskou památkovou rezervací. Chebský hrad - jedinečná ukázka Falce na našem území s unikátní dvojitou kaplí, která vznikla před koncem 12. století rozšířením a přestavěním staršího kamenného hradu na akropoli slovanského hradiště. Římský císař Friedrich I. Barbarossa ji začal budovat v roce 1179. Za vlády Friedricha II. na poč. 13. stol. byla postavena jedinečná dvojitá hradní kaple. Dnes jsou přístupné tři zachované románské objekty: Černá věž - postavena ze sopečného tufu, dvojitá patrová kaple románsko - gotická - kaple sv. Erharda a Uršuly a pobořený palác s unikátními pětidílnými románskými okny. V prostorách kasemat se nachází archeologická expozice k raným dějinám města. V expozici kamnářství si lze prohlédnout impozantní Chebská kamna krásenského sochaře Williho Russe z let 1941 - 1944. Chebský hrad je otevřen sezónně od dubna do října.


Špalíček

Špalíček

Špalíček je symbolem chebského náměstí. Tvoří jej bizarní komplex 11 domů rozdělených Kramářskou uličkou, který vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto 2 bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Zbořena byla třetí řada domů, která stála na západní straně náměstí.


Pěší zóna v Chebu

Pěší zóna v Chebu

Cílem projektu je architektonické provázání pěší zóny s městskou památkovou rezervací. Součástí revitalizace je také vytvoření uměleckého díla v podobě demogramu (kryt odvodňovacího drenu komunikace ponese vybraná data z historie města Chebu), jenž bude procházet celou základní linií řešeného území a vytvoření sochy, v horní části náměstí.

Pěší zónu v centru města Chebu tvoří ulice Svobody, která vyúsťuje z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a končí u vlakového nádraží. Rekonstrukce pěší zóny proběhne v úseku od náměstí Krále Jiřího z Poděbrad po Evropskou ulici a zahrne i související úseky ulic Šlikova, Obrněné brigády, Komenského a Májová.

Více informací v odkazu zde.


"Krajinka" v Chebu

"Krajinka" v Chebu

Toto ojedinělé místo slouží obyvatelům a návštěvníkům města k relaxaci a načerpání nových sil v několik let vybudované „Krajince“ v Chebu. Celý prostor začíná od hráze přehradní nádrže Skalka a pokračuje podél řeky Ohře až pod prostory chebského hradu, dále pak nahoru až k domu dětí a mládeže „Sova“. Je zde k nalezení rozmanitá květinová výstava, dále pak mnoho zeleně v celém prostoru. Návštěvníci se zde mohou setkat s konáním různých kulturních akcí, nově i vybudovanou lávkou přes řeku s rozhlednou. Najdete zde i různá zařízení pro děti, kluzavky, pískoviště atd. Nechybí zde ani dostatečné množství laviček pro každodenní odpočinek.

Zobrazení na mapě v odkazu.


Přehradní nádrž Jesenice

Přehradní nádrž Jesenice
Přehradní nádrž Jesenice
Přehradní nádrž Jesenice

Jedna z nejčitších přehrad na území Česka je Jesenice nedaleko Chebu, která zve ke kempování, vodním sportům i k rybaření. Dobré podmínky zde naleznou milovníci koupání i příznivci surfování, jachtingu a potápění. Na své si přijdou i ti nejmenší, třeba na vodním toboganu nebo v dětském koutku. Přehrada je známou tahovou zastávkou vodního ptactva. Nejčistší vodu v nejčistší přehradě v západních Čechách najdete u Hotel & autocamp Rybářská Bašta.


Františkovy Lázně

Františkovy Lázně

Františkovy Lázně jsou vzdáleny od Chebu pouhých 5 kilometrů a jsou nejmenšími lázněmi slavného západočeského lázeňského trojúhelníku. Podobně jako Karlovy Vary a Mariánské Lázně se mohou pochlubit neobyčejným přírodním bohatstvím v podobě minerálních pramenů. Lázně byly založeny v roce 1793 a do dnešní doby si zachovaly svůj lázeňský charakter s historickou architekturou a půvabnými parky. Seznam zajímavých objektů naleznete zde.


Aquaforum Františkovy Lázně

Aquaforum Františkovy Lázně

Od léta 2006 k Františkovým Lázním neodmyslitelně patří nové Aquaforum - krytý aquapark i venkovní bazény. Více informací naleznete v odkazu.


Golf Resort Františkovy Lázně

Je nejmladším a nejkrásnějším golfovým hřištěm České republiky. Hned za německou hranicí Vás v Hazlově u Františkových Lázní čeká sportovně náročné 18-tijamkové golfové hřiště. Bylo otevřeno v roce 2002 v půvabné krajině chráněné přírodní oblasti povodí Ohře. 18 drah mezinárodního standardu bylo v přírodním stavu harmonicky začleněno do krajiny. Podrobnější informace naleznete v odkazu.

Komorní Hůrka u Františkových Lázní

Komorní Hůrka

Komorní hůrka je naše nejmladší sopka - byla v činnosti před 850.000 lety, dokonce se vyskytl i názor, že svoji činnost ukončila před pouhými 350 00 lety. Na svou slávu není nijak nápadná - je to nevysoký, částečně zalesněný kopeček mezi Chebem a Františkovými Lázněmi. Nápadný kráterovitý útvar, který na něm najdeme. není ovšem původní kráter, ale starý lom. O Komorní hůrku se zajímal i básník J. W. Goethe. Pro historii geologie je Komorní hůrka místem téměř posvátným. Pro Goethovy ctitele také - ostatně je tu i jeho památník - ve skále zasazená pamětní deska a reliéf jeho hlavy.

Podrobnější informace naleznete v odkazu.


Hrad Seeberg neboli Ostroh

Hrad Seeberg neboli Ostroh

Hrad Seeberg byl postaven koncem 12. století a sloužil jako vojenská obranná pevnost. První dochovaná písemná zmínka je z roku 1322 a píše se v ní o tom, že Ludvík Bavorský zastavil Chebsko králi Janu Lucemburskému za příslib podpory při jeho kandidatuře na císařský trůn. Zástavu nakonec nevyplatil a tak se celé Chebsko stalo majetkem Koruny české. V další listině z roku 1349 potvrzuje Karel IV. příslušnost hradu Seeberg k Čechám. V roce 1434 se stal majitelem bohatý chebský měšťan Kašpar Šlik. Po rodině Šliků se stal majitelem Kašpar Juncker, který hrad koupil v roce 1461. Další majitelé hradu se často střídali a nakonec byl dlouhá léta ve správě města Chebu. Návštěvníci si mohou hrad prohlédnout každý den od poloviny března do poloviny listopadu. V současnosti hrad návštěvníkům nabízí národopisné sbírky i ukázky měšťanských interiérů 19. století.

Bližší informace naleznete zde.


Přírodní rezervace SOOS

Přírodní rezervace SOOS

Leží 6 km severovýchodně od Františkových Lázní. Rezervace byla vyhlášena v roce 1964 na ploše 221 ha, Přístupná je jen část a to 1,2 km dlouhou podlážkovou naučnou stezkou s popisy a vysvětlivkami. Jedná se o rozlehlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid ohličitý v tzv. mofetách - bahenních sopkách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. Dnes zde najdeme evropskou raritu - tzv. křemelinový štít - nahromaděnou křemelinu ze schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera. Je to "měsíční" krajina rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. V rezervaci žije řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin. V areálu se nachází naučná stezka 1,2 km, geopark, muzeum s expozicí "Příroda Chebska" a "Příroda SOOSu" a nový pavilon s expozicí "Dějiny Země". Paleontologická prohlídka je provázena velkoplošnými reprodukcemi obrazů Zdeňka Buriana a modely prehistorických ještěrů v životní velikosti.

Podrobný rozpis konaných výstav a akcí naleznete zde.


Motýlí farma Žirovice

Motýlí farma Žirovice

V přízemí domu mají návštěvníci možnost si prohlédnout velkou sbírku exotických i domácích motýlů. V 1. patře - ve skleníku s tropickým klimatem - se návštěvníci ocitnou mezi volně létajícími motýly.

Informace a poloha v odkazu.


Poutní areál Mario Loreta - Starý Hrozňatov

Poutní areál Mario Loreta - Starý Hrozňatov

Nejzápadnější Loreta v Čechách je ve Starém Hrozňatově u Chebu. Vybudovali ji chebští jezuité v letech 1664-1689. Po vysídlení Němců v r. 1945 objekt zpustl. Obnova lorety ve Starém Hrozňatově byla po změně politických poměrů v roce1989 realizována díky velkorysé finanční pomoci společnosti Loreto-Verein ve Waldsassenu. Předsedou společnosti a hlavním iniciátorem celé záchrany byl ing. Anton Hart, rodák ze sousední obce Nový Hrozňatov. Dnes je opět místem setkávání katolíků z Čech a Německa. Navštěvuje jej i mnoho turistů z Čech i z celé Evropy.

Bližší inofrmace k nalezení v odkazu.


Tipy na výlet do okolí (nad 10km)


Karlovy Vary

Karlovy Vary

Světoznámé lázně leží v malebném údolí říčky Teplé. Jejich bohatstvím jsou především vývěry horkých pramenů, z nichž nejznámější je Vřídlo s teplotou 73°C. Město vzniklo ve 14. století a dostalo název po českém králi a římském císaři Karlu IV., který dal, dle legendy, podnět k jeho založení. Každý rok hostí Karlovy Vary nejvýznamnější mezinárodní filmový festival ve střední a východní Evropě.

Seznam významných objektů a využití volného času ve městě naleznete v odkazu zde.


Mariánské Lázně

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně jsou druhými největšími českými lázněmi, s velkým bohatstvím minerálních pramenů. Přímo v areálu jich vyvěrá 40 a v nejbližším okolí téměř 100. Území současných lázní patřilo premonstrátskému klášteru v Teplé, jehož opat K.K. Reitenberg prosadil z popudu klášterního lékaře J.J.Nehra počátkem 19.století výstavbu prvních lázní. Na základě velkolepého projektu architekta V.Skalníka byly provedeny terénní úpravy a založeny parky, které jsou dnes vedle množství pramenů nejcharakterističtějším znakem města. V roce 1866 byly Mariánské Lázně povýšeny na město a počátkem 20.století již patřily mezi nejvýznamnější evropská střediska. Hlavní lázeňskou promenádou a významnou stavební památkou je pseudobarokní litinová kolonáda z roku 1889. K pitným kúrám jsou zde přivedeny prameny Křížový, Karolinin a Rudolfův. Před kolonádou se velké pozornosti těší zpívající fontána. Nejznámějšími dalšími prameny jsou Ferdinandův, Lesní a Ambrožův.

Seznam významných objektů a využití volného času ve městě naleznete v odkazu zde.


Royal Golf Club Mariánské Lázně

Golfové hřiště v Mariánských Lázních bylo slavnostně otevřeno 21. srpna 1905 Jeho veličenstvem Edwardem VII., králem britským. Golf Club Mariánské Lázně je dlouholetým členem České Golfové Federace (ČGF). Ve spolupráci s ČGF je pravidelně zajišťována organizace celostátních turnajů tzv. Amatérské Tour, Republikových Mistrovství ve hře na rány i na jamky, jednotlivců i družstev.

Více informací zde.


Zámek Kynžvart

Zámek Kynžvart

Zámek stojí na místě tvrze ze 16 stol. Od roku 1623 patřilo kynžvartské panství Metternichům. Barokní zámek nechal postavit hrabě Philipp Emmerich v letech 1681-1691. V letech 1820-1833 byl zámek přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu. Mettrnichové vlastnili zámek až do roku 1945 a od té doby patří zámek státu. V zámku si lze prohlédnout množství neobyčejně zajímavých památek. Vedle čtyř pozdněgotických deskových oltářních obrazů je na zámku i knihovna, která patří mezi nejvýznamnější šlechtické knihovny v České republice. Výrazná část památek je spjata s osobou Klementa Wenzela Nepomuka Lothara druhého knížete von Metternich - Winneburg. Návštěvníci zde mohou dále shlédnout zámecký okruh s pracovnou kancléře Metternicha, knihovnu, kulečníkový sál, zámecké salonky, mumie, aj. Zámek je ojedinělou ukázkou šlechtické venkovské architektury ve stylu vídeňského klasicismu (stavitel Pietro Nobile).

Podrobnější informace o zámku naleznete zde.


Loket nad Ohří

Loket nad Ohří

Hrad Loket je dominantou starověkého městečka Loket. Město získalo svůj název díky své poloze v meandru řeky Ohře, jež ve středověku sloužila jako jeho přírodní ochrana. Město s hradem, řeka a okolní lesy vytváří jeden z nejmalebnějších pohledů v České republice. Hrad Loket byl založen již ve 12. století a jeho historie je plná příběhů o jeho dobývání. Později byl hrad využíván i jako vězení. V nedávné minulosti prošel rozsáhlou rekonstrukcí a je nyní přístupný návštěvníkům. Součástí hradu je i muzeum.

Oficiální stránky hradu v odkazu.


Bublava

Františkovy Lázně

Hraniční obec Bublava leží v samém středu nejzápadnějšího výběžku Krušných hor v nadmořské výšce od 750 do 935 metrů. Pro svoji výhodnou polohu s dostatkem sněhu patří již od počátku minulého století mezi vyhledávaná celoroční turistická střediska, která okouzlí komorním prostředím, malebností, nádhernou přírodou a v poslední době i stále se zlepšující vybaveností v oblasti pestré nabídky služeb cestovního ruchu. Lyžařský areál SKI-BUBLAVA prošel v posledních třech letech zásadní rekonstrukcí, která ho řadí mezi přední zimní střediska České republiky. Kromě nabídky celého spektra lyžařských, gastronomických i některých dalších doprovodných služeb je jeho hlavním cílem poskytnout svým hostům příjemné prostředí pro jejich sportovní vyžití a volný čas.


Hrad Vildštejn ve Skalné

Hrad Vildštejn

Hrad Vildštejn stojí na žulové skále nad přítokem Vonšovského potoka. Hrad Vildštejn byl postaven na skále v malebném údolí městečka Skalná ve 12. století rodem Nothaftů. Zajímavé jsou gotické křížové klenby uvnitř přízemí hradu. Zachována je i nejstarší část hradu, románská kaple s původním schodištěm tesaným do kamene. Od roku 2000 je hrad Vildštejn v soukromém držení a prochází významnou rekonstrukcí. Stylová restaurace, rytířské hostiny, historický program.

Nabídka expozice hradu zde.

Přírodní rezervace Kladská

Přírodní rezervace Kladská

Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny je státem chráněná od roku 1933 a skládá se z Kladského rybníka a tří rozlehlých lesních rašelinišť Tajga, Paterák a Lysina. Rezervaci lze projít po 1,5 km dlouhé naučné stezce vybudované okolo Kladského rybníka.

Podrobnější popis s fotografiemi v odkazu.


Klášter Chlum svaté Máří

Klášter Chlum svaté Máří

Poutní místo známé již od 14, století. Komplex bývalého kláštera s kostelem sv. Maří Magdaleny vystavěný podle plánů K. Dienzenhofera a jiných stavitelů je jedním z nejvýznamějších barokních souborů v ČR.

Podrobnější popis i s mapou zde.


Za kulturou

Seznam většiny kulturních a společenských akcí konaných v Karlovarském kraji naleznete v odkazu zde.


Zapadočeské divadlo v Chebu

>Zapadočeské divadlo v Chebu

V roce 1992 se stalo město Cheb zřizovatelem Západočeského divadla a díky jeho vstřícnému postoji zde divadlo stále žije. Od roku 1999 je chebský soubor zván k účasti na přehlídkách profesionálních divadel České divadlo v Praze. V roce 2002 získala herečka Radmila Urbanová Cenu za nejlepší ženský herecký výkon za roli Rút ve stejnojmenné inscenaci R. Křivánka v režii Věry Herajtové, umělecké šéfky divadla v letech 2001-2005. V roce 2003 získaly Cenu za nejlepší ženský herecký výkon všechny tři herečky - Jarmila Vlčková, Eva Navrátilová, Sylvie Krupanská v inscenaci J. Pilmeiera Agnus Dei, opět v režii Věry Herajtové. Tato inscenace obdržela také Cenu za mimořádný umělecký počin.


3D Kino Svět v Chebu

3D Kino Svět v Chebu

Jedná se o jedno z nejmodernějších zvukově, technicky, světelně a interiérově vybavených kin ve standardu DCI(Digital Cinema Initiatives). Je vybaveno špičkovým zvukovým zařízením Dolby Digital EX a dále technologií 3D, která umožňuje vidět vznášející se objekty přímo před Vámi. Mocný zvuk je střídán hrobovým tichem všude kolem Vás. Excelentní zvukové efekty Vás vtáhnou do děje filmu a stanete se součástí příběhu. Zcela nové špičkové promítací plátno dává vyniknout křišťálovým barvám i v těch nejmenších detailech.

Podrobnější informace a program kina naleznete v odkazu.


Produkční centrum KAMENNÁ

Produkční centrum Kamenná je součástí Západočeského divadla v Chebu, příspěvkové organizace města. V této podobě pracuje od roku 2000, kdy došlo ke sloučení Západočeského divadla s Městským kulturním střediskem. Produkční centrum Kamenná sídlí v bývalém dominikánském klášteře v historickém centru Chebu. Pořádá koncerty, společenské akce, festivaly, výchovné pořady pro mládež, přednášky, semináře, jazykové kurzy a taneční kurzy, provozuje klubové kino. Dále nabízí prostory pro zájmové činnosti mládeže i dospělých a pronájmy prostor jak pro komerční využití, tak pro pořádání nejrůznějších společenských a kulturních akcí.


Chebské muzeum

Chebské muzeum

Veškeré informace týkající se expozice muzea, vstupného a otevírací doby jsou k nalezení v odkazu zde.

 

 


FIJO

FIJO

Festival FIJO CHEB je nesoutěžní přehlídkou mladých dechových orchestrů s doprovodnými programy tanečních skupin. Za dobu své existence se stal vyhledávaným festivalem v nejzápadnější části České republiky. Město Cheb se stalo od roku 1970 každé dva roky místem setkávání mladých hudebních těles. Orchestry mladých hudebníků při veřejných koncertech prezentují svoji hudební vyspělost. Odměnou je jim vřelý potlesk diváků a posluchačů.

Náplň a program tohoto přehlídkového festivalu má vedle svých ustálených pravidel i prvky, které se mění, aby přinesly do zavedené /zažité/ tradice oživení - vystoupení big bandových orchestrů, koncert chrámové hudby v gotickém chrámu sv. Mikuláše, velká disko párty pro účastníky.

K tradičním prvkům programu patřil páteční slavnostní nástup všech účastníků, na kterém se představí každý orchestr zahráním hymny své země a slavnostním defilé před hlavním pódiem na náměstí. Sobotní průvod městem všech zúčastněných, který končí na náměstí, kde orchestry se svými mažoretkami předvádí krátké pochodové show, se stal oblíbenou podívanou návštěvníků festivalu. Vyvrcholením festivalu byla večerní Music show orchestrů a mažoretkových skupin a závěrečný ceremoniál s ohňostrojem na sportovním stadionu.

Festival si získal velkou oblibu nejen u chebských obyvatel, ale je navštěvován českými i zahraničními návštěvníky.

Vedle hudebního i společenského zážitku během festivalu se účastníci i návštěvníci mají možnost seznámit s bohatou historií města Chebu a poznat krásnou přírodní scenérii.

Odkaz na oficiální stránky zde.


Valdštejnské slavnosti v Chebu

Valdštejnské slavnosti v Chebu

Pátý ročník historických slavností s příjezdem Albrechta z Valdštejna do města Cheb. Dvoudenní akce na počest vévody Albrechta z Valdštejna, který byl v Chebu zavražděn, zahrnuje slavnostní průvod městem, trhy, koncert, ohňostroj a další atrakce.

Připravovaná slavnost se bude konat 27.8.2010 - 28.8.2010 a tudíž nepromarněte šanci se také zúčastnit.

Copyright © hotel-monika 2012 | Developed by Web-co IT s.r.o., Editor Profi-HELP | Všechna práva vyhrazena | XHTML 1.0 | CSS 2.1
Hotel Monika v Chebu hodnocení